Domácí úkoly

Český jazyk: 

 procvičování písmenek M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e, É, é, S, s, O, ó.  Rozlišení dlouhé a krátké hlásky.  Slabikování slov. Čtení slov dle Živé abecedy. čtení rytmických říkadel, básniček a pohádek, dětských příběhů (Kocour Modroočko apod.). Zpětně klást otázky o čem se čte.

 Nácvik psaní: cviky k uvolnění zápěstí a záprstí, ležaté osmičky, horní a dolní oblouk, vlnovky - posun ruky, rovné čáry, šikmé prohnuté čáry, čáry shora dolů, horní kličky, horní a dolní zátrh, dolní kličky. Psaní číslic do 5.  Dbát na správné sezení, sklon a přidržení sešitu, správný úchop a přítlak tužky ( fialový sešit -Moje první psaní).

Začínáme s Písankou (malou) č. 1: do str. 3.

Matematika:

Určování počtu prvků ve skupině 1, 2, 3, 4, 5.  Porovnávání skupin prvků (větší, menší, rovná se). Představa o čísle (znázorni na předmětech, tleskni apod.). Sčítání a odečítání  do 5.  Slovní úlohy dle obrázků ( znázorní, vypočítej, řekni odpověď).  a porovnávání prvků  v oboru do 5.  Dle pracovní učebnice č. 1.

Prvouka: 

Dle učebnice Prvouky, do tématu Život v rodině.