Domácí úkoly

Český jazyk: 

 čtení,  psaní a skládání slabik a slov dle Slabikáře do písmenka B, b.   Rozlišení dlouhé a krátké hlásky.  Čtení dalších složitějších slov a vlastních jmen.

Procvičujeme diktát 3 - 4 slovných vět. Čtení vět a rozlišení vět oznamovacích a tázacích dle Slabikáře. Opakování rytmických říkadel, básniček a čtení pohádek, dětských příběhů. Zpětně klást otázky o čem se četlo.


 Psaní malých, velkých písmen dle písanky.  Stále dbát na správné sezení, sklon a přidržení sešitu, správný úchop, přítlak tužky a celkovou úpravu.

Píšeme v Písance (malé) č. 3.

Matematika:

určování počtu prvků ve skupině do 20.  Porovnávání skupin prvků (větší, menší, rovná se). Představa o čísle (znázorni na předmětech, tleskni apod.).

Sčítání a odečítání  do 20.

 .

 Slovní úlohy dle obrázků ( znázorní, vypočítej, řekni odpověď).  a porovnávání prvků  v oboru do 20.  Dle pracovní učebnice č. 3.

Žáci píší příklady do sloupečku v sešitě s podložkou a je třeba dbát na celkovou úpravu.

Prvouka: 

Dle učebnice Prvouky, do tématu Příroda na jaře ( rozdělení keřů, stromů, bylin).