Domácí úkoly

Český jazyk: 

 čtení,  psaní a skládání slabik a slov dle Slabikáře  do str.  15.   Rozlišení dlouhé a krátké hlásky.  Čtení dalších složitějších slov a vlastních jmen. Čtení vět a rozlišení vět oznamovacích a tázacích dle Slabikáře. Opakování rytmických říkadel, básniček a čtení pohádek, dětských příběhů. Zpětně klást otázky o čem se četlo.


 Psaní malých, velkých písmen a číslic do 9.  Stále dbát na správné sezení, sklon a přidržení sešitu, správný úchop, přítlak tužky a celkovou úpravu.

Píšeme v Písance (malé) č. 2.

Matematika:

určování počtu prvků ve skupině 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Porovnávání skupin prvků (větší, menší, rovná se). Představa o čísle (znázorni na předmětech, tleskni apod.).

Sčítání a odečítání  do 9.  Sčítáme a odečítáme příklady typu:

6 - 3 + 1 =  4 .

 Slovní úlohy dle obrázků ( znázorní, vypočítej, řekni odpověď).  a porovnávání prvků  v oboru do 9.  Dle pracovní učebnice č. 2.

Nově se nyní žáci učí psát příklady do sloupečku v sešitě s podložkou.

Prvouka: 

Dle učebnice Prvouky, do tématu Příroda v zimě.