Aktuálně z 1.B

Naše třída se zapojila do výtvarné soutěže na téma: Pralesy. Práce již máme připravené a budou vystaveny v době od 17. 4. do 1.6. 2018 v prostorách Oblastního Muzea v Lounech. Soutěží se o naučný 1,5hod. program EC Dymnivka.

Ve třídě  v hodinách prvouky proběhl  třídní  projekt: Velikonoční dílny. Projekt se dotýkal i předmětů jako je český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova. Žáci se seznámili s tradicemi a zvyklostmi Velikonoc, naučili se písničky a říkanky. Společně si ve skupinách vyzkoušeli setí osení, péči o rostliny a zdobení velikonočního zajíčka  ze skořápky. K projektu přispělo také nedávné divadelní představení Veselé Velikonoce. Žáci měli radost  z vlastnoručně vyrobené velikonoční ozdoby. Domů si také odnesli barvená papírová vejce.